วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประมาณราคา ราคากลาง ค่าK Factor F

เอกสารประจำปีงบประมาณ 2562
(อ้างอิงจาก กลุ่มออกแบบเเละก่อสร้าง สพฐ.)

ปี 2562 
(เเบบรูปรายการ พร้อมงวดงาน และประมาณราคาเเบบไฟล์PDF)

ปี 2562 
(รายการประมาณราคาเเบบ ไฟล์ excel ของสิ่งก่อสร้าง สพฐ.)

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง


ตัวอย่างคำสั่งกำหนดราคากลาง

ตัวอย่างการจัดทำ TOR ครุภัณฑ์

ตัวอย่าง TOR งานก่อสร้าง
 

* บล็อคนี้สร้างขั้นเพื่อแบ่งปันความรู้ในการจัดทำประมาณราคาและราคากลางการด่อสร้าง
สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสนใจศึกษาในด้านนี้