วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(Bill of Quantities) คือบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงาน

(Bill of Quantities) 

* บล็อคนี้สร้างขั้นเพื่อแบ่งปันความรู้ในการจัดทำประมาณราคาและราคากลางการด่อสร้าง
สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสนใจศึกษาในด้านนี้


1. รวมแบบก่อสร้างของ สพฐ.
    และ รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง  


3. บัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

4. ตัวอย่าง  
     ปร.4
     ปร.5
     ปร.6ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น